Mon. Jun 24th, 2024


Boekomslag

Kiritsis begint met een scheppingsmythe, “Breng de aarde gunstig”, waarin het begin van de ene wereld het einde van een andere noodzakelijk maakt, wat de priesteressen tevergeefs proberen te voorkomen; het einde van het verhaal biedt echter een sprankje hoop voor de toekomst. Dit openingswerk toont effectief het vermogen van de auteur om de dromerige elementen van mythen in evenwicht te brengen met een verhalende structuur van modern gevoel. Andere verhalen, zoals “A Golden Moment” over koning Midas en “Eros en Psyche” over de titulaire mythische minnaars, vertellen andere mythen op een grappige manier. “The Therapist” is een creatieve herwerking van het verhaal van Orpheus en Eurydice, waarbij het thema van de liefde is verwisseld voor een van horror, en de huidige omlijsting maakt het oude verhaal herkenbaarder. “The Magic Room” neemt het verhaal van Narcissus in een nieuwe richting en stelt hem voor als een wetenschappelijk experiment dat, wanneer hij zichzelf voor het eerst in een spiegel ziet, verliefd wordt op zichzelf, ondanks de mishandeling van degenen die hem hebben opgevoed. “Phantasia: The Story of Proteus” slaat een andere weg in en vertelt het verhaal van een nieuw soort god; daarin gebruikt Kiritsis elementen van de sciencefiction- en thrillergenres om het concept van een vormveranderende godheid te ontwikkelen. Over het algemeen zijn de verhalen van Kiritsi vakkundig geschreven en bevatten ze een aantal gedenkwaardige spelers. Soms gaat de dialoog meer over het relateren van concepten dan over het ontwikkelen van karakters of het volgen van de plot, maar deze gesprekken zijn meestal boeiend.Source by rezal

By Orville Anderson

Professional Writer | Published Author | Wordsmith | Lover of Literature | Crafting stories that captivate and inspire | Seeking to connect with fellow wordsmiths and literary enthusiasts | Let's embark on a journey through the power of words | #Writer #Author #LiteratureLover