Wed. Jun 19th, 2024Dit is een uitleg van de Six Paths Sage Mode die door Naruto werd gebruikt in de Boruto-film en anime. Het is een geavanceerde vorm van Sage Mode, waarbij de gebruiker betere fysieke krachten krijgt dan de basismodi. Het is een goddelijke transformatie die is doorgegeven door de generatie van Ninja. Fans wezen er snel op […]

By Orville Anderson

Professional Writer | Published Author | Wordsmith | Lover of Literature | Crafting stories that captivate and inspire | Seeking to connect with fellow wordsmiths and literary enthusiasts | Let's embark on a journey through the power of words | #Writer #Author #LiteratureLover