Sun. Jul 21st, 2024


Laatste update: 23/01/02 18:06


De Welsh Rugby Union zegt dat de nieuwe president of chief executive een vrouw moet zijn onder belangrijke hervormingen die zijn voorgesteld als reactie op beschuldigingen van seksisme en vrouwenhaat binnen de organisatie.

Onder de “moderniseringsplannen” zegt de WRU ook dat het nieuwe bestuur uit ten minste vijf vrouwen zal bestaan ​​en diverser zal zijn.

Een meerderheid van 75% van de leden in een Buitengewone Algemene Vergadering (AGE), die binnenkort zal worden bijeengeroepen, zal vóór moeten stemmen om de voorstellen goed te keuren.

Meer om te volgen.By Orville Anderson

Professional Writer | Published Author | Wordsmith | Lover of Literature | Crafting stories that captivate and inspire | Seeking to connect with fellow wordsmiths and literary enthusiasts | Let's embark on a journey through the power of words | #Writer #Author #LiteratureLover