Tue. Jul 16th, 2024


Uit respect en bezorgdheid voor zijn minderjarige kinderen en hun welzijn heeft Joshua Homme eerder afgezien van openbare verklaringen over zijn familie aan de media. In het licht van de voortdurende onwaarheden, de herhaalde inbreuken op de privacy van kinderen en de daaruit voortvloeiende emotionele schade, is het tijd dat de waarheid wordt verteld. We hopen dat dit een einde zal maken aan onderzoek en speculatie en de familie de privacy en aandacht zal geven die ze verdienen.

Meer dan een jaar nadat de echtscheidingsprocedure was afgerond, slaagden Joshua Homme en Brody Dalle erin om op een gezonde en functionele manier in der minne voor hun drie kinderen te zorgen. De zaken werden grimmig toen Dalle de 50/50-voogdijovereenkomst schond door te voorkomen dat de kinderen hun vader zagen. Ondanks meerdere bevelen van de Los Angeles Family Court om de kinderen terug te geven, en ondanks minachting voor de rechtbank, bleef Dalle de voogdijovereenkomst schenden. De situatie werd nog verergerd door de ongepaste acties van haar vriend Gunner Foxx.

In maart 2022 kende de familierechtbank van Los Angeles Joshua Homme de exclusieve voogdij toe over alle drie de kinderen, en ze worden momenteel verzorgd door hun vader en grootouders van vaderskant. Dalle kreeg in de tussentijd bezoek onder toezicht van haar jongste zoon. Joshua Homme blijft de enige wettelijke voogd van alle minderjarige kinderen tot een voogdijhoorzitting in de herfst van 2023, wanneer een meer permanente oplossing zal worden bepaald door de Los Angeles Family Court.

Recente acties van Brody Dalle en Gunner Foxx hebben de kinderen niet alleen emotionele schade toegebracht, maar hebben hen ook in groot gevaar gebracht. Als gevolg van deze acties beval de familierechtbank van Los Angeles op 16 maart 2023 een permanent huisverbod tegen Brody Dalle voor een periode van 1 jaar en 11 maanden. Dit straatverbod voor huiselijk geweld werd verleend om (en namens) de familie Homme te beschermen, waaronder Joshua, hun drie kinderen en Joshua’s ouders, Michael en Irene Homme.

In het najaar van 2021 werd gemeld dat de kinderen van Homme een straatverbod hadden ingediend tegen hun vader en dat dit was ondertekend door hun moeder. Sindsdien is in gerechtelijke documenten onthuld dat dit straatverbod is opgesteld en ingediend door Gunner Foxx, die de handtekening van Dalle op het document heeft vervalst. Dalle getuigde later voor de rechtbank wetende dat Foxx destijds zijn handtekening had vervalst en niets deed om de zaken legaal of in de media op te helderen.

In augustus 2022 kregen Joshua Homme en zijn twee zonen een straatverbod om hen te beschermen tegen Gunner Foxx, waardoor hij vijf jaar lang geen contact met hen mocht opnemen. De verzoeken van Foxx om een ​​straatverbod tegen Homme werden door twee afzonderlijke rechtbanken afgewezen.

Er werd gemeld dat de dochter van Homme een straatverbod tegen hem heeft ingediend. Dit werd ook ingediend door Gunner Foxx, die de minderjarige dochter voor de rechtbank sleepte zonder dat een van de ouders aanwezig was. Voorafgaand aan de zitting hierover is – op verzoek van het kind en via zijn eigen raadsman – het bevel ingetrokken.

Alle beschuldigingen tegen Joshua Homme door Brody Dalle en Gunner Foxx of namens de Homme-kinderen zijn herhaaldelijk onderzocht door de lokale wetshandhaving, de Los Angeles DCFS en de Los Angeles County Courts. Bovendien worden kinderen vertegenwoordigd en worden hun belangen behartigd door hun eigen door de rechtbank aangestelde advocaat, DCFS en het rechtssysteem van Los Angeles. Het was na deze onderzoeken, evenals na door de rechtbank aangewezen 24-uurs toezicht (gedurende vele maanden bij beide ouders thuis) dat de familierechtbank van Los Angeles besloot dat het in het belang van de kinderen is om onder de hoede van de kinderen te blijven. ouder. van hen.

De familie Homme bedankt de Los Angeles County Courts, jeugdadvocaten, lokale wetshandhavers, DCFS en gerechtelijke waarnemers voor hun tijd en voortdurende aandacht en zorg. Het is het doel van het Los Angeles Family Court System en de oprechte hoop van Joshua Homme dat de oplossing van deze zaak ertoe zal leiden dat Homme en Dalle hun kinderen vreedzaam kunnen opvoeden.

By Orville Anderson

Professional Writer | Published Author | Wordsmith | Lover of Literature | Crafting stories that captivate and inspire | Seeking to connect with fellow wordsmiths and literary enthusiasts | Let's embark on a journey through the power of words | #Writer #Author #LiteratureLover